Title: Využití obrazového materiálu na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The Utilization of Visual Material at the Second Grade of Elementary School
Authors: Sladká, Markéta
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54193
Keywords: komunikační a slohová výchova;obrazový materiál;učebnice českého jazyka pro 2. stupeň zš;analýza učebnice;přípravy na výuku
Keywords in different language: communication and style education;visual material;czech language textbook for the 2nd grade of primary school;textbook analysis;preparation for teaching
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím obrazového materiálu ve výuce slohové a komunikační výchovy. Teoretická část se zabývá analýzou obrazového materiálu ve třech vybraných řadách učebnic českého jazyka. Praktická část se skládá z výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda žáci dají při výběru z uměleckých děl přednost píše tradičnímu, nebo naopak modernímu umění. Výzkumu se zúčastnilo 48 žáků 6. ročníků ze dvou základních škol. Výsledky ukázaly, že preference žáků není jednoznačná a výsledky se liší u žáků jednotlivých škol. Další částí diplomové práce jsou přípravy vyučovacích hodin slohové a komunikační výchovy s využitím vlastního obrazového materiálu autorky této práce a materiálu, který zhotovili sami žáci.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the use of visual material in the teaching of style and communication education. The theoretical part deals with the analysis of visual material in three selected series of Czech language textbooks. The practical part consists of research, the aim of which was to find out whether the pupils will give preference to traditional or, on the contrary, modern art when choosing from works of art. The research was used by 48 6th grade students from two elementary schools. The results showed that the pupils' preferences are not clear-cut and the results differ for the pupils of individual schools. Other parts of the diploma thesis are the preparation of lessons in style and communication education using the author's own visual material and material made by the pupils themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marketa Sladka.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
2023_sladka_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce294,37 kBAdobe PDFView/Open
2023_sladka_piskova.pdfPosudek oponenta práce532,69 kBAdobe PDFView/Open
2023_sladka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce100,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.