Title: Lexikon v jazyce beauty vlogů
Other Titles: Lexicon in the language of beauty vlogs
Authors: Krocová, Monika
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54195
Keywords: lexikon;vlogy;beauty;fashion;youtube;mluvený projev;analýza
Keywords in different language: lexicon;vlogs;beauty;fashion;youtube;spoken speech;analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá lexikonem v jazyce beauty vlogů. Hlavním cílem práce je nashromáždit dostatečné množství výraziva z oblasti beauty vlogů, analyzovat ho podle stanovených kritérií a posoudit jeho kvantitu. Výrazivo bylo získáno pomocí excerpce z vybraných beauty vlogů nahraných na internetový server YouTube. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Součástí práce je i abecedně řazený slovník výrazů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the expression lexicon in the language of beauty vlogs. The main goal of the thesis is to collect a sufficient amount of expressions from the area of beauty vlogs, analyze it according to the established criteria and assess its quantity. The expressions were obtained using excerpts from selected beauty vlogs uploaded to the YouTube web server. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. This thesis also includes an alphabetically ordered dictionary of expressions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lexikon v jazyce beauty vlogu_Krocova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
2023_krocova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce310,79 kBAdobe PDFView/Open
2023_krocova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce428,85 kBAdobe PDFView/Open
2023_krocova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce67,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.