Title: Topologická optimalizace nástrojového systému pro 3D tisk
Other Titles: Topology optimization of tool system created by 3D printing
Authors: Povolný, Michal
Referee: Kouřil Karel, Doc. Ph.D.
Kožmín Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54412
Keywords: žárové nástřiky;topologická optimalizace;lineární řezná hrana;obrábění
Keywords in different language: thermal sprayed coatings;topological optimization;linear cutting edge;machining
Abstract: Tato práce se zaměřuje na hledání alternativních přístupů pro efektivnější a přesnější obrábění žárových nástřiků, které se používají v průmyslových odvětvích, jako je automobilový, letecký, energetický a petrochemický průmysl. V rámci práce navrhuji speciální nástroj s lineární řeznou hranou s využití topologické optimalizace pro optimalizaci materiálu, zvýšení tuhosti a efektivní chlazení řezného břitu. Cílem je zlepšit produktivitu, přesnost a životnost nástroje pro obrábění žárových nástřiků.
Abstract in different language: This work focuses on finding alternative approaches for more efficient and accurate machining of thermal sprayed coatings in industries such as automotive, aerospace, energy, and petrochemical. In this work, I design a special tool with a linear cutting edge using topological optimization to optimize the material, increase the stiffness and efficient cooling of the cutting edge. The aim is to improve the productivity, accuracy, and tool life of the thermal sprayed coatings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Michal Povolny.pdfPlný text práce8,67 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni skolitele_ Povolny.pdfPosudek vedoucího práce552,31 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_ Kouril.pdfPosudek oponenta práce162,32 kBAdobe PDFView/Open
protokol z obhajoby disertacni prace- Povolny.pdfPrůběh obhajoby práce570,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.