Title: A multi-timescale model predicts the spherical-to-cubic morphology crossover of magnetron-sputtered niobium nanoparticles
Other Titles: Multiškálový model predikující změny morfologie niobových nanočástic připravených magnetronovým naprašováním mezi sférickou a kubickou
Authors: Pleskunov, Pavel
Košutová, Tereza
Protsak, Mariia
Tosca, Marco
Biliak, Kateryna
Nikitin, Daniil
Krtouš, Zdeněk
Hanuš, Jan
Houška, Jiří
Cieslar, Miroslav
Ali-Ogly, Suren
Kuš, Peter
Kylián, Ondřej
Choukourov, Andrei
Citation: PLESKUNOV, P. KOŠUTOVÁ, T. PROTSAK, M. TOSCA, M. BILIAK, K. NIKITIN, D. KRTOUŠ, Z. HANUŠ, J. HOUŠKA, J. CIESLAR, M. ALI-OGLY, S. KUŠ, P. KYLIÁN, O. CHOUKOUROV, A. A multi-timescale model predicts the spherical-to-cubic morphology crossover of magnetron-sputtered niobium nanoparticles. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2023, roč. 639, č. 1 DEC 2023, s. 1-13. ISSN: 0169-4332
Issue Date: 2023
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85168007769
http://hdl.handle.net/11025/54568
ISSN: 0169-4332
Keywords: teplota nanoklastrů;molekulární dynamika;naprašování;nanočástice;multiškálové simulace
Keywords in different language: nanocluster temperature;molecular dynamics;sputtering;nanoparticles;multiscale simulations
Abstract: Magnetronové naprašování umožňuje syntézu nanočástic (NP) s řízenými charakteristikami bez použití roztoků a bez produkce odpadů. V článku popisujeme syntézu nanočástic Nb kulového (průměr 32 nm) a kubického (hrana 19 nm) tvaru v závislosti na tlaku, včetně jejich detailní strukturní charakterizace. Předchozí analytický model růstu a termalizace nanočástic byl modifikován, tak aby zahrnul bombardováni ionty a neideální ulpívání atomů na povrchu v plazmatickém prostředí. Model je dále podpořen multiškálovými simulacemi založenými na molekulární dynamice, které růst nanočástic detailně objasňují a vysvětlují rozdíly v jejich morfologii.
Abstract in different language: Sputter-based cluster beam deposition offers a solvent- and effluent-free physical method to synthesize nanoparticles (NPs) with tailored characteristics. Here, depending on pressure, we synthesize Nb NPs of spherical (diameter 32 nm) and cubic (side length 19 nm) shape, and perform a detailed structural characterization. A known analytical model of the NP growth and thermalization was modified to account for ion bombardment and non-ideal atomic sticking in the plasma. The model was enforced with ad hoc multi-timescale molecular dynamic simulations to unveil the peculiarities of the growth of Nb NPs and explain the difference in their morphology.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD23_Houska et al_clanek.pdf9,04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD