Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSedláček, František
dc.contributor.authorKalina, Tomáš
dc.contributor.authorŠtěpánek, Martin
dc.date.accessioned2023-10-30T11:00:22Z-
dc.date.available2023-10-30T11:00:22Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, F. KALINA, T. ŠTĚPÁNEK, M. Optimization of Components with Topology Optimization for Direct Additive Manufacturing by DLMS. Materials, 2023, roč. 16, č. 15, s. 5422. ISSN: 1996-1944cs
dc.identifier.issn1996-1944
dc.identifier.uri2-s2.0-85167792842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54578
dc.description.abstractTento článek představuje novou metodologii návrhu, která validuje a využívá výsledky topologické optimalizace jako finální tvar produktu. Navrhovaná metodologie má za cíl zjednodušit proces návrhu tím, že eliminuje potřebu remodelování a minimalizuje chyby tisku pomocí simulace procesu. Dále odstraňuje opakovaný export a import dat mezi softwarovými nástroji. Studie zahrnuje případovou studii, která se týká nosného domku řídícího sloupku závodního vozu, kde byla použita topologická optimalizace v programu Siemens NX a nezávislá verifikační analýza byla provedena za pomoci řešiče NX Nastran. Finální řešení bylo vyrobeno z materiálu AlSi10Mg prostřednictvím přímého sintrování laserem na 3D tiskárně a následně bylo úspěšně přímo aplikováno a ověřeno za reálných podmínek. Závěrem tento článek představuje komplexní metodologii návrhu pro přímé využití výsledků topologické optimalizace, která byla ověřena prostřednictvím případové studie a přinesla pozitivní výsledky.cs
dc.format
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.iso
dc.language.isoenen
dc.publisherMDPIen
dc.relation.ispartofseriesMaterialsen
dc.rights© The Author(s)en
dc.subjectnumerické simulacecs
dc.subjecttopologická optimalizacecs
dc.subjectaditivní technologie výrobycs
dc.subjectL-PBFcs
dc.subjectmetodologie návrhucs
dc.subjectsimulace procesucs
dc.titleOptimization of Components with Topology Optimization for Direct Additive Manufacturing by DLMSen
dc.title.alternativeOptimalizace komponent topologickou optimalizací pro přímou výrobu aditivními technologiemi výroby typu DMLScs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper presents a novel design methodology that validates and utilizes the results of topology optimization as the final product shape. The proposed methodology aims to streamline the design process by eliminating the need for remodeling and minimizing printing errors through process simulation. It also eliminates the repeated export and import of data between software tools. The study includes a case study involving the steering column housing of a racing car, where Siemens NX Topology Optimization was used for optimization, and verification analysis was conducted using the NX Nastran solver. The final solution was fabricated using AlSi10Mg via direct metal laser sintering on a 3D printer and successfully validated under real conditions. In conclusion, this paper introduces a comprehensive design methodology for the direct utilization of topology optimization, which was validated through a case study, yielding positive results.en
dc.subject.translatednumerical simulationen
dc.subject.translatedtopology optimizationen
dc.subject.translatedadditive manufacturingen
dc.subject.translatedL-PBFen
dc.subject.translateddesign methodologyen
dc.subject.translatedprocess simulationen
dc.identifier.doi10.3390/ma16155422
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number1045633600001
dc.identifier.obd43940215
dc.project.IDSGS-2022-009/Komplexní podpora konstruování technických zařízení V.cs
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SEDLACEK-ARTICLE_materials-16-05422-with-cover.pdf2,21 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD