Title: Bolevecké rybníky a polesí v historii a historické tradici
Other Titles: Bolevecké ponds and forest district in history and historical tradition
Authors: Haken, Petr
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5459
Keywords: Bolevec;rybníkářství;rybniční soustava;pověsti;místní památky;přírodní rezervace
Keywords in different language: Bolevec;fish farming;pond system;tales;local monuments;nature reserve
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na historii Bolevecké rybniční soustavy. Druhá část práce se zabývá okolím rybníků, které je plné zajímavých památek a místních pověsti. Poslední část práce se věnuje úlohou rybniční soustavy v historii a současnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on history of Bolevecké ponds system. Second part of work diel with neighborhood of ponds, which is full of many interesting landmarks and local legends. Last part of work is focused on purpose of ponds system in the past and present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bak_haken.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Haken V.pdfPosudek vedoucího práce51,5 kBAdobe PDFView/Open
Haken O.pdfPosudek oponenta práce87,06 kBAdobe PDFView/Open
Haken.pdfPrůběh obhajoby práce40,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.