Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStehlík, Petr
dc.contributor.authorŠvígler, Vladimír
dc.contributor.authorVolek, Jonáš
dc.date.accessioned2023-11-06T11:00:23Z-
dc.date.available2023-11-06T11:00:23Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSTEHLÍK, P. ŠVÍGLER, V. VOLEK, J. Source-sink dynamics on networks: Persistence and extinction. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2023, roč. 528, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 0022-247Xcs
dc.identifier.issn0022-247X
dc.identifier.uri2-s2.0-85165079406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54655
dc.description.abstractDynamika populací s logistickým růstem vede ke globální persistenci na obecných sítích, zatímco bistabilní dynamika je vždy spojena s lokálním vymíráním. V tomto článku studujeme reakčně-difuzní model na sítích s kombinací jak logistických tak bistabilních reakcí. Analyzujeme dynamický systém na sítích s pravděpodobnostmi přežití migrace a odvozujeme podmínky pro silnou persistenci a lokální extinkci. Ukazujeme, jak závisí persistence a extinkce malých populací na síle difuze, pravděpodobnosti přežití migrace, struktuře sítě a součtu a rozložení intenzit růstu.cs
dc.format22 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.iso
dc.language.isoenen
dc.publisherAcademic Pressen
dc.relation.ispartofseriesJournal of Mathematical Analysis and Applicationsen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelůmcs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectbifurkacecs
dc.subjectdynamický systém na grafechcs
dc.subjectextinkcecs
dc.subjectzobecněný grafový laplaciáncs
dc.subjectpersistencecs
dc.subjectstabilitacs
dc.titleSource-sink dynamics on networks: Persistence and extinctionen
dc.title.alternativeStokovo-zdrojová dynamika na sítích: persistence a extinkcecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedDynamics of populations with logistic growth leads to global persistence on arbitrary networks, whereas bistable dynamics is always associated with local extinction. In this paper we study a reaction-diffusion model on networks with a combination of both logistic and bistable reactions. We analyze a system of source-sink dynamics on networks with migration survival probabilities and derive conditions for strong persistence or local extinction. We show how the persistence or extinction of small populations depend on the diffusion strength, migration survival probability, network structure, and the sum and distribution of per capita growth rates.en
dc.subject.translatedbifurcationsen
dc.subject.translateddynamical systems on graphsen
dc.subject.translatedextinctionen
dc.subject.translatedgeneralized graph Laplacianen
dc.subject.translatedpersistenceen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.identifier.doi10.1016/j.jmaa.2023.127581
dc.type.status
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number1046925800001
dc.identifier.obd43940125
dc.project.IDGA22-18261S/Nelineární úlohy s nestandardní difuzícs
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
islands_FINAL_JMAA.pdf711,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD