Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorByszowiec, Marián
dc.date.accessioned2023-11-06T11:00:25Z-
dc.date.available2023-11-06T11:00:25Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationBYSZOWIEC, M. Proces s Vedením protistátního spikleneckého centra se zaměřením na otázky zákonnosti přípravného řízení. Trestní právo, 2023, roč. 27, č. 2, s. 17-24. ISSN: 1211-2860cs
dc.identifier.issn1211-2860
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54670
dc.description.abstractČlánek se zabývá politickými procesy v Československu, konkrétně pak procesem s Vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, přesněji řečeno vybranými otázkami procesního trestního práva, a to podle platné a účinné právní úpravy v letech 1948 až 1952, kdy článek hodnotí jejich dodržování orgány veřejné moci při provádění jednotlivých úkonů trestního řízení v tomto stadiu.cs
dc.format
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.iso
dc.language.isocscs
dc.publisherWolters Kluwercs
dc.relation.ispartofseriesTrestní právocs
dc.rightsPlný text není přístupnýcs
dc.rights© Wolters Kluwercs
dc.subjectprávocs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectpřípravné řízenícs
dc.subjectpolitické procesycs
dc.subjectSlánský, Rudolfcs
dc.titleProces s Vedením protistátního spikleneckého centra se zaměřením na otázky zákonnosti přípravného řízenícs
dc.title.alternativeThe process with the Leadership of the Anti-State Conspiracy Center, focusing on the legality of the preparatory proceedingsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article deals with political processes in Czechoslovakia, specifically the process with the Leadership of the Anti-State Conspiracy Center headed by Rudolf Slánský, more precisely with selected questions of procedural criminal law, according to the valid and effective legislation in the years 1948 to 1952, when the article evaluates their compliance by the authorities public authority in carrying out individual acts of criminal proceedings at this stage.en
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedpreparatory proceedingsen
dc.subject.translatedpolitical trialsen
dc.subject.translatedSlánský, Rudolfen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43940407
dc.project.IDSGS-2020-025/Právo v běhu času 3cs
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Byszowiec - Slánský TP 2-2023.pdf5,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD