Title: Environmental projects and the topic of sustainable development in education
Other Titles: Environmentální projekty a téma udržitelného rozvoje ve vzdělávání
Authors: Kaňka, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Jan KROTKÝ, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2023: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 23. 5. 2023 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023, s. 57.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2023/05/ot2023-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/54712
ISBN: 978-80-261-1157-3
Keywords: životní prostředí;udržitelný rozvoj;environmentální výchova;vzdělávání;vzdělávací aktivity
Keywords in different language: environment;sustainable development;environmental education;education;educational activities
Abstract in different language: This thesis deals with a research of educational activities and a proposal for own new or innovated educational activities. The theoretical part focuses on the concepts of environment and sustainable development and their implementation into the Czech education system. The practical part is divided into several chapters, in which the research of various educational activities in the field of environmental education is carried out. In the next chapters of the practical part, specific educational activities that have been newly created or innovated are proposed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2023
Olympiáda techniky Plzeň 2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2023-abstracts_uvod_tiraz.pdfPlný text468,09 kBAdobe PDFView/Open
ot2023-abstracts-58.pdfPlný text174,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.