Title: Constructive activities of pupils with special educational needs
Other Titles: Konstrukční činnosti s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
Authors: Černá, Marie
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Jan KROTKÝ, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2023: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 23. 5. 2023 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023, s. 62-63.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2023/05/ot2023-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/54715
ISBN: 978-80-261-1157-3
Keywords: speciální vzdělávací potřeby;Člověk a svět práce;základní škola;technické vzdělávání;konstrukční činnosti;konstrukční materiály
Keywords in different language: special educational needs;man and the world of work;primary schools;technical education;construction activities;construction materials
Abstract in different language: This thesis focuses on construction activities for pupils with special educational needs. The first part is devoted to technical education and its implementation in work activities. Next two chapters specify the construction activities and materials for their implementation. The fourth part characterizes pupils with special educational needs and disabilities. Following chapter contains ten themes and their implementation. It also includes a brief description of the classes and the pupils attending them. Each of these themes include comments from the pupils and my personal comments. The end of the thesis contains research of materials and tools that were used in the implementation of mentioned themes. The aim of the thesis was to introduce construction activities and specifics of pupils with SEN in primary school. Also, the creation of themes for construction activities for the target group and their subsequent implementation. Another aim of the thesis was to evaluate the pupils' products and their work. Finally, it is necessary to mention the research of tools for conditional and effective teaching that were used to implement the themes.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2023
Olympiáda techniky Plzeň 2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2023-abstracts-63-64.pdfPlný text176,69 kBAdobe PDFView/Open
ot2023-abstracts_uvod_tiraz.pdfPlný text468,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.