Název: Veränderungen der Menschenrechtsidee in unseren Zeiten
Autoři: Dömők, Csilla
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2023, no. 1, p. 83-96.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54723
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: lidská práva;svoboda;základní práva;právo národů;ústavní právo;demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights;freedom;fundamental rights;law of nations;constitutional law;democracy
Abstrakt v dalším jazyce: The idea of human rights is one of the great issues of our time. It is both an expression of a spiritually, moralistic argument and a coping with a concrete contemporary historical concern. Human rights become an issue where they are violated, where the freedom of the individuals in his or her state is threatened. The struggle for the recognition of human and fundamental rights, the effort to permanently protect elementary human rights are in permanent confrontation with political and intellectual forces that do not shy away from violating human rights in the implementation of their political ideological goals or in the maintenance of existing power structures. This serious question addressed the relationship between the state and the individual by determining the innate, inalienable and pre-state rights of the human being and leading them to realisation.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
WBHR_2023_1-87-100.pdfPlný text104,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.