Title: Environmentálna problematika a trvalá udržateľnosť vo vzdelávaní chémie: Výskumný zámer dizertačnej práce
Authors: Urbanová, Jana
Kotuľáková, Katarína
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2023, č. 1, s. 40-44.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2023
http://hdl.handle.net/11025/54784
ISSN: 1804-8366
Keywords: zelené střechy;autentická data;přírodovědná gramotnost
Keywords in different language: green roof;authentic data;science literacy
Abstract in different language: Jedným z riešení environmentálnych problémov spôsobených rýchlou urbanizáciou v mestách je budovanie mestských zelených plôch. Zaujímavým fenoménom zelenej infraštruktúry sú zelené strechy, ktoré prinášajú ekologické aj ekonomické benefity. Na zelené strechy však možno nazerať aj ako na platformu pre vzdelávanie a zdroj reálnych údajov pre žiakov získaných v autentickom prostredí riešiac reálne výskumné otázky. V uvedenom výskumnom zámere navrhujeme odpovedať na otázku týkajúcu sa potenciálu zelených striech v prírodovednom vzdelávaní prostredníctvom práce s didakticky transformovaným obsahom – výskumnými dizajnami realizovanými na zelenej streche žiakmi základných a stredných škôl. Cieľom nadchádzajúceho výskumu je vytvoriť vzdelávacie prostredie pre prácu žiakov, ktoré má výskumný charakter a sledovať jeho vplyv na rozvoj spôsobilosti práce s dátami a postojov k životnému prostrediu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2023-1_6-Urbanova-Kotulakova-web.pdfPlný text159,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.