Title: Pohybová aktivita v prevenci dysmenorey
Other Titles: Physical activity in the prevention of dysmenorrhea
Authors: Müllerová, Radka
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54863
Keywords: dysmenorea;bolestivá menstruace;pohybový program;prevence;pánevní dno;menstruační cyklus;menstrual symptoms questionnaire.
Keywords in different language: dysmenorrhea;painful menstruation;movement program;prevention;pelvic floor;menstrual cycle;menstrual symptoms questionnaire.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou bolestivé menstruace - dysmenorey. Zaměřena je především na její prevenci. Cílem je tvorba pohybového programu pro ženy trpící dysmenoreou a následně zhodnocení jeho účinnosti. Práce využívá dotazníkového šetření prostřednictvím Menstrual Symptoms Questionnaire u 30 probandek a monitoruje tak subjektivní vnímání příznaků bolestivé menstruace. Zjišťuje, zda má zadaný cvičební program na obtíže nějaký dopad a do jaké míry jsou konkrétní symptomy ovlivněny.
Abstract in different language: This diploma thesis occupies with the problematics of painful menstruation - dysmenorrhea. Primarily, it is focused on its prevention. The aim is to develop a movement program for women suffering from dysmenorrhea and then provide the evaluation of its efficacy. The thesis uses a questionnaire research method through the Menstrual Symptoms Questionnaire in 30 probands and monitors their subjective symptoms and perception of painful menstruation. It examines whether the movement program has an effect on the symptomatic and which symptoms are affected, eventually.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_MULLEROVA.pdfPlný text práce4,66 MBAdobe PDFView/Open
Mullerova - OP.docPosudek oponenta práce102 kBMicrosoft WordView/Open
Mullerova Radka.docPosudek vedoucího práce92,5 kBMicrosoft WordView/Open
Mullerova.pdfPrůběh obhajoby práce19,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.