Title: Možnosti navádění a řízení AGV používaných v praxi
Authors: Kohout, Adam
Malaga, Miroslav
Mozol, Štefan
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2023: Mezinárodní studentská vědecká konference: 25.-26.říjen 2023, Plzeň, s. 75-84.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/55013
ISBN: 978-80-261-1198-6
Keywords: AGV;navigace;rešerše
Keywords in different language: AGV;automatically guided vehicle;navigation;research
Abstract: Článek se zabývá typy navigování/navádění automaticky naváděných vozíků často označovaných jako AGV (automatically guided vehicle). V první částí je definovaný pojem AGV a následně je provedena rešerše možností navádění automaticky řízených vozíků vyskytujících se na trhu a využívaných v praxi a stručná charakteristika těchto využívaných způsobů navádění AGV. Součástí rešerše je i přehled kladů a záporů jednotlivých technologií pro navigování AGV. Tato rešerše je prvním krokem pro návrh a realizaci AGV vhodného pro training factory zaměřenou na využívání průmyslovými inženýry pro vzdělávání, výzkum a ověřování hypotéz a algoritmů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2023
Průmyslové inženýrství 2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978-80-261-1198-6 (FINAL)-82-91.pdfPlný text1,83 MBAdobe PDFView/Open
978-80-261-1198-6 (FINAL)-uvod.pdfPlný text624,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.