Title: Představy žáků základních škol o vnitřní stavbě lidské hlavy
Authors: Adámková, Romana
Kubiatko, Milan
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2023, č. 2, s. 74–84.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55276
ISSN: 1804-8366
Keywords: dětská kresba;kvantitativní přístup;představy o lidské hlavě;žáci 1. stupně ZŠ;žáci 2. stupně ZŠ
Keywords in different language: children's drawing;quantitative approach;ideas about the human head;pupils of the 1st grade of elementary school;pupils of the 2nd grade of elementary school
Abstract: Poznání stavby lidského těla je neodmyslitelnou součástí vzdělávání a brzká identifikace nesprávných představ může ovlivnit celkové vnímání lidského těla u žáků. Cílem bylo zjistit představy žáků základních škol o vnitřní stavbě lidské hlavy. Výzkumu se zúčastnilo 359 respondentů, z prvního stupně základní školy jich bylo 174. Kromě zjištění úrovně představ bylo záměrem určit vliv genderu, přítomnosti lékaře v rodině, navštěvovaného ročníku, vnímané zranitelnosti a vnímaného odporu. Pro analýzu dat byly použity metody deskriptivní, induktivní a vícerozměrné statistiky. Gender, stupeň školy, vnímaná zranitelnost a vnímaný odpor se projevily jako významné faktory ovlivňující úroveň představ žáků o stavbě lidské hlavy. V závěru jsou uvedeny implikace do pedagogické praxe a návrhy pro další výzkum.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2023-2_3-Adamkova.pdfPlný text611,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.