Title: Výzkum navrhování komponent strojů s využitím nových materiálů a technologií
Authors: Kašpar, Jaromír
Referee: Růžička Milan, Prof. CSc.
Jakubec Martin, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55300
Keywords: inverzní stamping;vysokocyklová únava;metoda konečných prvků
Keywords in different language: inverse stamping;high-cyclic fatigue;finite element method
Abstract: Práce se zaměřuje na únavovou životnost strojních součástí zhotovených technologií tváření za studena. Cílem práce je navržení takových postupů a metod, které umožňují zohlednění výrobního procesu a jeho dopadu na únavový život. Pozornost je věnována hlavně raným fázím návrhu, kdy detaily výrobního procesu nejsou známy. Je použito inverzního přístupu, kde je z finálního tvaru součásti rekonstruován její rozvin a je predikován dopad na únavový život. Přínosem takového přístupu je návrh odlehčených konstrukcí a zvýšení jejich spolehlivosti. Metodu je též možné začlenit do optimalizačních procesů.
Abstract in different language: The thesis is focused on a fatigue of stamped parts. The goal is to propose techniques and methods which allows to consider forming process and its impact on life-time. Especially, initial design phase is inspected when details of production process are unknown. Inverse approach is adopted. This technique is based on reconstruction of blank shape from final shape. Also, an influence on the fatigue can be estimated. The contribution of the thesis is a design of lightweight components and increase of their reliability. Use of the method inside optimization loop is also possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
230815a_DP.pdfPlný text práce11,07 MBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek_ Ruzicka.pdfPosudek oponenta práce468,63 kBAdobe PDFView/Open
Vyjadreni skolitele_ Kaspar.pdfPosudek vedoucího práce307,41 kBAdobe PDFView/Open
PROTOKOL_ Kaspar.pdfPrůběh obhajoby práce652,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.