Title: BOV – kazuistika vyučovací jednotky
Other Titles: Inquiry based learning – case study
Authors: Homutová, Eliška
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2023, č. 2, s. 37-46.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55318
ISSN: 2571-2519
Keywords: STEM;základní škola;BOV;hmyz;biodiverzita;projekt;skupinová práce;biologie;kazuistika
Keywords in different language: STEM;elementary school;inquiry based learning;insects;biodiversity;project;group work;biology;case study
Abstract: Následující text se bude zabývat vyučovací hodinou v 6. a 8. ročníku ZŠ. Tématem výuky je biodiverzita hmyzu. Hodina je vedena kmenovým učitelem a odehrává se na školní zahradě. V rámci hodnocení se zaměřím na využití prvků BOV – kladení otázek, vytyčení hypotézy, design výzkumu apod.
Abstract in different language: The following text is about a lesson in the 6th and 8th grade of elementary school. The topic of the lesson is the biodiversity of insects. The lesson takes place in the school garden. As part of the assessment, I will focus on the use of BOV elements - asking questions, drawing up hypotheses, research design, etc.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2023-37-46.pdfPlný text436,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.