Title: Make it yourself: catalog of instructions for making didactic aids for the first grade of elementary school
Other Titles: Vyrob si sám: katalog návodů na výrobu didaktických pomůcek pro první stupeň základní školy
Authors: Greiplová, Zuzana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Jan KROTKÝ, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2024: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21. 5. 2024 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2024, s. 41-42.
Issue Date: 2024
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/55552
ISBN: 978-80-261-1223-5
Keywords: didaktika pracovních činností;první stupeň základní školy;materiály používané v pracovních činnostech;didaktická pomůcka;inkluzivní vzdělávání;specifické poruchy učení;tvořivost;motivace a pozornost žáků;jemná motorika;katalog
Keywords in different language: didactics of work activities;first grade of elementary school;didactic aid;materials used in work activities;inclusive education;specific learning disabilities;creativity;motivation and attention of pupils;fine motor skills;catalog
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2024
Olympiáda techniky Plzeň 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2024-abstracts_uvod_tiraz.pdfPlný text532,15 kBAdobe PDFView/Open
ot2024-abstracts-42-43.pdfPlný text268,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.