Title: Quantification of the safety level of a safety-critical control system
Authors: Rástočný, Karol
Ilavský, Juraj
Citation: Electroscope. 2010, č. 2, výběr z konference Applied Electronics 2010.
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo2_2010_Applied_Electronics_2010/r4c2c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/571
ISSN: 1802-4564
Keywords: bezpečnostně kritické řídící systémy;porucha;bezpečnostní integrita
Keywords in different language: safety-critical control systems;failure;safety integrity
Abstract in different language: This paper introduces a method of evaluating the hazardous failure rate of a safety relevant control system if the state probability distribution is given as a result of an absorbing Continuous Time Markov Chain analysis. Markov Chains with more than one absorbing state are contemplated and eventually the case study is presented.
V článku je navrhnutá metóda výpočtu intenzity nebezpečných porúch bezpečnostne kritického riadiaceho systému priamo z rozdelenia pravdepodobnosti stavov absorpčného Markovovho reťazca so spojitým časom. Článok sa špecificky zameriava na absorpčné Markovove reťazce s viac než jedným absorpčným stavom. Navrhnutá metóda je na záver aplikovaná v konkrétnej prípadovej štúdii analýzy bezpečnostne kritického systému.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - Applied Electronics 2010 (2010)
Číslo 2 - Applied Electronics 2010 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r4c2c3.pdf682,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.