Title: Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením
Authors: Chrobák, Petr
Citation: Electroscope. 2013, č. 3.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6202
ISSN: 1802-4564
Keywords: širokopásmová modulace;kmitočtové dělení;ortogonální multiplex
Keywords in different language: broadband technology;frequency division;ortogonal multiplex
Abstract: Článek seznamuje čtenáře s technologií širokopásmové modulace využívající kmitočtové dělení kanálu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na kvalitu přenosu digitálního signálu jak u rozhlasového tak i televizního vysílání. Na rozdíl od jiných modulací, které pouze využívají jednu nosnou frekvenci modulace OFDM používá několik stovek až tisíc nosných kmitočtů. V příspěvku je představen vývoj širokopásmové modulace s podrobným rozborem převodu signálů z frekvenční oblasti do časové a také výhody takového řešení.
Abstract in different language: The article should familiarize readers with broadband technology that uses frequency division modulation channel OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Currently, the increasing demands for quality digital signal transmission in both radio and television broadcasts. Unlike other modulations, which only use one carrier frequency modulation OFDM uses several hundreds to thousands of carriers. The paper introduced the development of broadband modulation with a detailed analysis of the transfer of signals from the frequency domain to the time and also the benefits of such a solution.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c1c6.pdfPlný text614,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.