Název: Nově nalezené Poznámky o Egyptu z pera českého františkána P. Christiana Schneidera (1742–1824)
Autoři: Dospěl, Marek
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 87-103.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6341
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: františkáni;křesťanská misie;Egypt;cestopisy;Christianus Schneider
Klíčová slova v dalším jazyce: franciscans;christian missions;Egypt;travel books;Christianus Schneider
Abstrakt: The article presents a manuscript work on the eighteenth–century Egypt penned by the Franciscan missionary, Christianus Schneider, who spent nearly 27 years of his life in Egypt and adjoining regions and ranks among the illustrious friars of the Czech Franciscan province to have had been to the Middle East. Nonetheless, the autograph of his Latin Annotationes in Ægyptum has been rediscovered only recently. It comprises 276 large format pages and is divided into three parts. The fi rst part deals with geography and topography of Egypt, the second one comprises of many ethnographic, anthropological and sociological facts, while the last one contains the country’s history of the last one hundred and fifty years, including the Bonaparte’s expedition. This essay gives the fi rst glimpse of the manuscript of which the present writer is preparing a critical edition accompanied by a Czech translation.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dospel.pdfPlný text313,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.