Title: Nabíjení akumulátorů pomocí pulzních technik
Authors: Abraham, Pavel
Báča, Pavel
Tošer, Pavel
Citation: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/701
ISSN: 1802-4564
Keywords: akumulátory;pulzní nabíjení
Keywords in different language: accumulators;pulse charging
Abstract: Tento článek pojednává obecně o problematice pulzního nabíjení akumulátorů, shrnuje výhody a nevýhody tak, jak jsou obvykle uváděny v dostupné literatuře. Po té je v praktické části představen experiment s pulzním nabíjením olověného akumulátoru, který před zahájením experimentu nebyl používán více než půl roku, a který po celou tu dobu stál ve vybitém stavu. Tento článek před experimentem vykazoval kapacitu asi 5% kapacity jmenovité a viditelnou sulfataci elektrod. Jak dopadl pokus o oživení takovéhoto článku pomocí pulzního nabíjení, ukazují grafy a je to diskutováno v závěru.
Abstract in different language: This paper deals with topic of pulse charging regimes for accumulators. It summarizes advantages and disadvantages of such regimes in the way they are presented in recent journals. In the more practical part of the paper an experiment with old lead-acid accumulator that was not used for more than half of a year is presented. This accumulator have showed small capacity and pronounced sulfation before the experiment begun. In the end of the paper results are shown in diagrams and discussed.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c1.pdf385,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.