Title: Zhodnocení provozu trigenerační jednotky
Other Titles: Evaluation of Trigeneration Unit Operation
Authors: Kučera, Oldřich
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7244
Keywords: trigenerační jednotka;princip trigenerace;absorpční čerpadlo;chlazení
Keywords in different language: trigeneration unit;principle of trigeneration;absorption chiller;cooling
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na celkové zhodnocení provozu trigenerační jednotky. Obsahuje vysvětlení principu trigenerace, analýzu možností nasazení trigeneračních jednotek, popis konkrétní jednotky pracující v objektu FEL Plzeň a zhodnocení provozu této jednotky z energetického hlediska.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the overall assessment of the trigeneration unit. Includes explanation of the principle of trigeneration, analysis, deployment options of trigeneration units, description of specific units working in the building of FEL Pilsen and valorization the operation of the unit from the energetical point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kucera_Oldrich_2013.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
050787_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,87 kBAdobe PDFView/Open
050787_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,63 kBAdobe PDFView/Open
050787_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.