Title: Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v Plzeňské teplárenské a.s.
Other Titles: Combined heat and electricity production in Plzeňská teplárenská, a.s.
Authors: Hromádka, Aleš
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7252
Keywords: kogenerace;teplárna;centrální rozvod tepla;dálkové vytápění;výroba elektrické energie a tepla;odsíření;kotel;synchronní generátor;primární;sekundární a terciární regulace;fosilní paliva;emise
Keywords in different language: cogeneration;heating plant;central heat distribution;district heating;production of electricity and heat;desulphurisation;boiler;synchronous generator;primary;secondary and tertiary regulation;fossil fuels;emission
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v konkrétní firmě Plzeňská Teplárenská a.s. Rozebírá problematiku centrálního vytápění v Plzni, technologii výroby tepla a elektrické energie, ekonomické a ekologické aspekty teplárny. Teoretické poznatky jsou pak využity pro zhodnocení směrů ve vývoji Plzeňské Teplárenské a.s.. V závěru je návrh jiných alternativ vývoje technologii v Plzeňské Teplárenské a.s..
Abstract in different language: Thesis deals with the combined production of heat and electricity in a particular company Plzeňská Teplárenská a.s. Analyzes the central heating in Pilsen, technology of production of heat and electric energy, economic and environmental aspects of the heating plant. Theoretical knowledge is then used to evaluate trends in the development of Plzeňská Teplárenská a.s.. In conclusion is other alternatives technology development of Plzeňská Teplárenská a.s..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Ales Hromadka.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
053782_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,49 kBAdobe PDFView/Open
053782_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,04 kBAdobe PDFView/Open
053782_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce265,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.