Title: Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus
Other Titles: The effect of electromagnetic field on human body
Authors: Furik, Daniel
Advisor: Ledvinová, Marcela
Referee: Preuss, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7261
Keywords: elektromagnetické pole;ionizující záření;neionizující záření;specifická míra absorpce expoziční limity;translační energie;radiotermoterapie;hypertermie
Keywords in different language: electromagnetic field;ionizing radiation;non-ionizing radiation;specific absorption rate exposure limits;translational energy;radiotermoterapie;hyperthermia
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem elektromagnetického pole na lidský organismus a pojednává o vzniku a vývoji teorie elektromagnetického pole. Přehledově představuje bývalé a současné normy elektromagnetického záření v Evropě a České republice. Dále popisuje legislativy a závěr práce je zaměřen na využití elektromagnetického pole v lékařství.
Abstract in different language: This thesis examines the influence of electromagnetic fields on the human body and discusses the emergence and development of the theory of electromagnetic field. REVIEW presents former and current standards of electromagnetic radiation in Europe and the Czech Republic. It also describes the legislation and the conclusion of the work is focused on the use of electromagnetic fields in medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FURIK-BP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
053797_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,87 kBAdobe PDFView/Open
053797_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,38 kBAdobe PDFView/Open
053797_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.