Title: Využití programu dynamické geometrie GeoGebra ve výuce čtyřúhelníků
Other Titles: The Use of GeoGebra Dynamic program in teaching Quadrilaterals
Authors: Anderle, Martin
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8182
Keywords: GeoGebra;základní škola;čtyřúhelníky
Keywords in different language: GeoGebra;primary school;quadrilaterals
Abstract: Práce je zaměřena na popis programu GeoGebra a její využití ve výuce čtyřúhelníků. Přílohu této BP tvoří několik geometrických figur vytvořených k výkladu vlastností čtyřúhelníků žákům základní školy.
Abstract in different language: This thesis focuses on description of GeoGebra software and it?s usage in teaching quadrilaterals. Examples of geometric figures created to explain Quadrilaterals? characteristics to grammar school students are enclosed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti programu dynamicke geometrie GeoGebra ve vyuce ctyruhalniku.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Anderle.pdfPosudek vedoucího práce32,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek_anderleM.pdfPosudek oponenta práce50,01 kBAdobe PDFView/Open
Anderle - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.