Title: Diskriminace na trhu práce
Other Titles: Discrimination in the labor market
Authors: Úlovcová, Petra
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8553
Keywords: diskriminace;trh práce;zákon;gender;úmluva;charta;zákon
Keywords in different language: discrimination;labor market;law;gender;convention;charter;statute
Abstract: Cílem mojí práce bylo podat ucelený přehled o právní úpravě zákazu diskriminace. Zabývala jsem se jak právním řádem České republiky, tak i mezinárodními smlouvami a právem Evropské unie. Zaměřila jsem se na právní úpravu diskriminace na trhu práce v antidiskriminačním zákonu (zákon. č. 189/2009 Sb.), zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), Listině základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) a mezinárodních smlouvách a právních normách Evropské unie.
Abstract in different language: The aim of the study was to provide an overview on the law of non-discrimination. I have dealt with as the law of the Czech Republic, as well as international treaties and European Union law. I focused on the legal regulation of labor market discrimination in the Anti-Discrimination Act (Act No. 189/2009 Coll.), The Labour Code (Act No. 262/2006 Coll.), The Charter of Fundamental Rights and Freedoms (Act No. 2/1993 Sb.) and international treaties and legal norms of the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalalarska prace, diskriminace na trhu prace, Ulovcova.pdfPlný text práce813,73 kBAdobe PDFView/Open
Ulovcova-1.pdfPosudek vedoucího práce992,11 kBAdobe PDFView/Open
Ulovcova-2.pdfPosudek oponenta práce933,16 kBAdobe PDFView/Open
Ulovcova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce293,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.