Title: Prevence vzniku zubního kazu u dětí v předškolním věku
Other Titles: Prevention of tooth decay in preschool children
Authors: Kaufnerová, Pavlína
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9134
Keywords: zubní kaz;předškolní věk;prevence vzniku zubního kazu;psychomotorický vývoj;pedagogika předškolního věku;technika čištění zubů;mléčný chrup
Keywords in different language: dental caries;pre-school age;prevention of caries;children's development;pre-school pedagogy;teeth cleaning technique;milk teeth
Abstract: Má práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji anatomii a fyziologii dutiny ústní, prevenci vzniku zubního kazu a pedagogiku dětí v předškolním věku. V praktické části se zaobírám problémem nedostatečného čistění zubů u dětí v předškolním věku. Dále se zaobírám problémem nesprávné techniky čištění zubů.
Abstract in different language: The work is divided into two parts, on the theoretical and practical part. In the theoretical part of the work I Anatomy and physiology of the oral cavity, caries prevention and education of children in the pre-school age. In the practical part of the problem as the lack of cleaning the teeth for children in pre-school age. Furthermore, as the problem of false teeth cleaning techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prevence vzniku zubniho kazu u deti v predskolnim veku.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
KAUFNEROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce507,84 kBAdobe PDFView/Open
KAUFNEROVA_O.pdfPosudek oponenta práce568,32 kBAdobe PDFView/Open
kaufnerova p.pdfPrůběh obhajoby práce156,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.