Title: Malakofauna údolí Červeného potoka na Komárovsku
Other Titles: Malacofauna of the Červený creek valley in the Komárov area
Authors: Hůlová, Lenka
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9137
Keywords: inventarizační výzkum;měkkýši;plži;mlži;údolí;Červený potok;Komárovsko
Keywords in different language: inventory research;molluscs;gastropods;bivalves;valley;Červený creek;Komárov area
Abstract: Tato bakalářská práce prezentuje výsledky inventarizačního výzkumu malakofauny údolí Červeného potoka na Komárovsku. Výzkum byl prováděn od května do listopadu 2012. Bylo zkoumáno 19 lokalit, z nichž bylo devět vodních a deset suchozemských. Celkem bylo nalezeno 3573 exemplářů patřících 26 druhům. Malakofauna tohoto území byla zkoumána pravděpodobně poprvé.
Abstract in different language: This thesis presents the results of an inventory research of the malacofauna in the Červený creek valley in the Komárov area. The research was conducted from May to November 2012 and 19 localities have been examined. Nine of these localities are aquatic and ten of them are terrestrial. In total, there were found 3573 specimens which belong to 26 species of molluscs. The malacofauna of this area has probably been researched for the first time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hulova_Lenka.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
HULOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce601,04 kBAdobe PDFView/Open
HULOVA_O.pdfPosudek oponenta práce94,88 kBAdobe PDFView/Open
HULOVA_P.pdfPrůběh obhajoby práce171,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.