Title: Algoritmy počítačové grafiky I
Authors: Skala, Václav
Citation: SKALA, Václav. Algoritmy počítačové grafiky I. Plzeň: Václav Skala - UNION Agency, 2011.
Issue Date: 2011
Publisher: Václav Skala - UNION Agency
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/11324
http://herakles.zcu.cz/~skala/EDU-PUB/APG-1-OCR.pdf
ISBN: 978-80-86943-19-0
Keywords: počítačová grafika;algoritmy;CAD/CAM systems
Keywords in different language: computer graphics;algorithms;CAD/CAM systémy
Abstract: Algoritmy počítačové grafiky a jejich implementace je nedílnou součástí jak grafických systémů, tak i CAD/CAM systémů. V této práci jsou uvedeny základní algoritmy, metody a postupy, které se používají v různých modifikacích i v dnešních systémech.
Abstract in different language: Algorithms for computer graphics and their implementation is a part of graphical systems and CAD/CAM systems. Fundamental algorithms, methods and approaches used in today’s systems are explained.
Rights: © Václav Skala - UNION Agency
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skala_algoritmy_1.pdfPlný text10,54 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.