Title: Algoritmy počítačové grafiky III
Authors: Skala, Václav
Citation: SKALA, Václav. Algoritmy počítačové grafiky III. Plzeň: Václav Skala - UNION Agency, 2011.
Issue Date: 2011
Publisher: Václav Skala - UNION Agency
Document type: monografie
book
URI: http://herakles.zcu.cz/~skala/EDU-PUB/APG-3-OCR.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11326
Keywords: počítačová grafika;algoritmy;CAD/CAM systémy
Keywords in different language: computer graphics;algorithms;CAD/CAM systems
Abstract: Algoritmy počítačové grafiky a jejich implementace je nedílnou součástí jak grafických systémů, tak i CAD/CAM systémů. V této práci jsou uvedeny základní algoritmy, metody a postupy, které se používají v různých modifikacích i v dnešních systémech.
Abstract in different language: Algorithms for computer graphics and their implementation is a part of graphical systems and CAD/CAM systems. Fundamental algorithms, methods and approaches used in today’s systems are explained.
Rights: © Václav Skala - UNION Agency
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skala_algoritmy_3.pdfPlný text9,85 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.