Title: Archeologie modernity - teoretický kontext
Authors: Neústupný, Evžen
Citation: Archeologie 19. a 20. století: přístupy, metody, témata, s. 12-16.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://ff.zcu.cz/khv/ihistud/texty/Archeologie-19.-a-20.stolet_tisk-na-CD.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11706
ISBN: 978-80-261-0221-2
Keywords: archeologie;filosofie;modernita
Keywords in different language: archaeology;philosophy;modernity
Rights: Publikace vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Appears in Collections:Archeologie 19. a 20. století
Archeologie 19. a 20. století

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neustupny.pdfPlný text52,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.