Title: Přehled kvalifikačních prací zaměřených na archeologii modernity na Katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity do roku 2012
Authors: Vařeka, Pavel
Citation: Archeologie 19. a 20. století: přístupy, metody, témata, s. 164-169.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: https://ff.zcu.cz/khv/ihistud/texty/Archeologie-19.-a-20.stolet_tisk-na-CD.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11718
ISBN: 978-80-261-0221-2
Keywords: vysokoškolské kvalifikační práce;přehledy;bibliografie
Keywords in different language: theses and dissertations;reviews;bibliographies
Rights: Publikace vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Appears in Collections:Archeologie 19. a 20. století
Archeologie 19. a 20. století

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vareka_prehled.pdfPlný text60,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.