Title: Implementace TPM pro řízení procesů RICE
Other Titles: Implementation of TPM for Process Management RICE
Authors: Bašlajev, Ilja
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Steiner, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12353
Keywords: totálně produktivní údržba;optimalizace;laboratoř;prevence;porucha;diagnostika;Google nástroje;Microsoft Excel;Google kalendář;Gmail;obsluha;zařízeni
Keywords in different language: total productive maintenance;optimization;laboratory;prevention;fault diagnostics;Google tools;Microsoft Excel;Google calendar;Gmail;operator;facilities
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení optimalizace údržby v laboratořích pomocí systému totálně produktivní údržby (autonomní údržby) neboli TPM (Total Productive Maintenance). V práci je tato metoda stručně popsána a aplikována na údržbu zařízení v laboratoři. Poté je praktická část zaměřena na aplikaci TPM v laboratořích regionálního inovačního centra elektrotechniky. Pro tento účel práce se zde analyzují možnosti a nástroje společnosti Google. Cílem práce je zefektivnit proces údržby zařízení v laboratoři a předat návrhy na použití v praxi.
Abstract in different language: This thesis is focused on the optimization of maintenance in the laboratory using the total productive maintenance (autonomous maintenance) or TPM (Total Productive Maintenance). This method is briefly described and applied into the maintenance of equipment in the laboratory. Then, the practical part focuses on the application of TPM in the laboratories of the regional innovation centers of electronics. For this purpose, this thesis analyzes the possibilities and tools from Google. The aim is to streamline the process of maintenance of the equipment in the laboratory and to give suggestions for practice use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - TPM - Ilja Baslajev.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
053634_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,11 kBAdobe PDFView/Open
053634_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,07 kBAdobe PDFView/Open
053634_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.