Title: Elektrické a optické vlastnosti tenkých transparentních vodivých vrstev
Other Titles: Electrical and optical properties of transparent conducting thin films
Authors: Šejhlová, Růžena
Advisor: Novák, Petr
Prušáková, Lucie
Referee: Rezek, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12365
Keywords: transparentní vodivé oxidy;tenké vrstvy ZnO:Al;optické vlastnosti;elektrické vlastnosti;strukturní vlastnosti;magnetronové naprašování
Keywords in different language: transparent conductive oxides;ZnO:Al thin films;optical properties;electrical properties;structural properties;magnetron sputtering
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá studiem elektrických, optických a strukturních vlastností tenkých transparentních vodivých vrstev. Jako vhodný materiál pro tuto práci byl zvolen hliníkem dopovaný oxid zinečnatý. Zkoumané vrstvy byly vytvořeny metodou magnetronového RF naprašování. V úvodu této práce je provedeno shrnutí teoretických poznatků, týkající se transparentních vodivých oxidů a metod přípravy tenkých vrstev. V následující části jsou podrobně popsány všechny využité analytické metody. Závěrečná část je zaměřena na výsledky získané podrobnou analýzou vytvořených vzorků, dále je zde zmíněna souvislost mezi optickými, elektrickými a strukturními vlastnostmi deponovaných vrstev.
Abstract in different language: The purpose of this Diploma's Thesis is to study the electrical, optical and structural properties of thin transparent conductive oxides. The proper material chosen for this thesis was the aluminum doped zinc oxide. Thin films were prepared by magnetron RF sputtering. The first part of the thesis deals with summary of theoretical knowledge about chosen material and methods used for deposition of thin films. The following part focuses on methods used for analysis of prepared thin films. Finally, the thesis summarized results achieved by chosen measurements and gives a connection between optical, electrical and structural properties of deposited thin films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sejhlova_DP_final.pdfPlný text práce9,07 MBAdobe PDFView/Open
058604_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,51 kBAdobe PDFView/Open
058604_oponent.pdfPosudek oponenta práce521,03 kBAdobe PDFView/Open
058604_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.