Title: Návrh konceptu výtopny na biomasu ve vybrané lokalitě
Other Titles: Design of biomass heating plant in selected area
Authors: Fusek, Petr
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12404
Keywords: biomasa;elektrická energie;teplo;kogenerace;kotel
Keywords in different language: biomass;electrical energy;heat;cogeneration;boiler
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na biomasu, její využití v praxi pro centrální zdroje vytápění. Dále se zabývá návrhem výtopny na biomasu ve vybrané lokalitě, její energetickou, ekonomickou a ekologickou analýzou.
Abstract in different language: The present thesis is focused on biomass, its use in practice for central heating sources. The work also includes concept of heating plant in selected location, its energy, economic and environmental analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fusek.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
058913_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,19 kBAdobe PDFView/Open
058913_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,83 kBAdobe PDFView/Open
058913_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.