Title: Porovnání obsahu výuky oborů na univerzitách
Other Titles: Comparison of teaching content courses at universities
Authors: Slavíček, Pavel
Advisor: Ježek, Karel
Referee: Steinberger, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12551
Keywords: webová aplikace;vyhledávač;vyhledávání v textech;indexování;lemmatizace;Lucene;wordnet
Keywords in different language: web application;search;searching in text;indexing;lemmatization;wordnet;Lucene
Abstract: Cílem této práce bylo prozkoumání existujících metod a nástrojů umožňujících vyhledávání v datech a nabyté znalosti aplikovat při vytváření systému, který je zaměřen na vyhledávání nabízených kurzů jednotlivých univerzit. V první části této práce je popsán a částečně analyzován soubor obsahující data o kurzech. Ve druhé části jsou popsány existující prostředky potřebné k realizaci navrhnutého systému společně s odůvodněním jejich výběru ve srovnání s jinými alternativami (oproti jiným alternativám). V další části práce jsou popsané navrhnuté strategie nutné k dosažení požadovaných vlastností vytvořeného systému. Následně je uvedena implementace navrhnutého systému. V poslední části jsou zhodnoceny a popsány dosažené výsledky společně s vytvořenými funkcemi.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to explore the existing methods and tools which enable searching through data. Furthermore, the aim was to apply the acquired knowledge in developing of a system focussed on searching of courses which are offered by particular universities. The second part of the thesis deals with description of existing means needed for the realization of the (newly) designed system. This part also contains substantiation of their choice in comparison with other alternatives. The next part of the thesis describes the designed strategies, which are necessary for reaching of the demanded features of the created system. Finally, the thesis gives the description and evaluation of the results in conjunction with the created functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
A12N0087Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce280,87 kBAdobe PDFView/Open
A12N0087Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce291,04 kBAdobe PDFView/Open
A12N0087Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce174,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.