Title: Analýza britských vztahů s Evropskou unií během posledních tří desetiletí: Stává se Británie stále více euroskeptickou? Vystoupí Velká Británie nakonec z Evropské unie?
Other Titles: Analysis of British relations with the European Union during the last three decades: Is Britain becoming increasingly eurosceptic? Will Britain pull out of the European Union eventually?
Authors: Kruhmalova, Irina
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12731
Keywords: Velká Británie;Evropská unie;euroskepticismus;UKIP;referendum o členství;analýza
Keywords in different language: Great Britain;European union;euroscepticism;UKIP;referendum about membership;analysis
Abstract: Tématem této bakalářské práce je "Analýza britských vztahů s Evropskou unií během posledních tří desetiletí", kde centrální otázkou je, jestli se Velká Británie stává stále více euroskeptickou a zda nakonec vystoupí z Evropské unie. Hlavním cílem práce je poskytnout analýzu současné britské politiky vůči EU, zjistit, jak soudobý euroskepticismus vznikl, a co vedlo k jeho popularitě, a samozřejmě nastínit možné výsledky referenda o členství v EU, pokud takový krok nastane.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the Analysis of British relations with the European Union during the last three decades. The main question posed by this work concerns whether Britain is becoming increasingly Eurosceptical and if it will eventually pull out of the Union. The main goal of this thesis is to provide analysis of Britain's contemporary policy towards the EU, discover how this phenomenon has developed and become so popular today, and of course discuss the possible results of a membership referendum if one is indeed held in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kruhmalova.pdfPlný text práce752,59 kBAdobe PDFView/Open
kruhmalova_ved_BP.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kruhmalova_bp_mvbas_opo.pdfPosudek oponenta práce603,62 kBAdobe PDFView/Open
Kruhmalova.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce386,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.