Title: Kardiorespirační kapacita cyklistů kategorie masters
Other Titles: Cardio-respiratory capacity of masters cyclists
Authors: Svoboda, Vladimír
Advisor: Novák, Jaroslav
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12884
Keywords: kardiorespirační kapacita;vytravlostní kapacita;zátěžový test;spiroergometrie;vytrvalost;cyklistika;kategorie masters;hodnoty kardiorespirační kapacity
Keywords in different language: cardiorespiratory capacity;fitness capacity;spiroergometry;fitness testing;cycling;masters category;fitness endurance;values of cardiorespiratory capacity
Abstract: Práce popisuje vybrané hodnoty kardiorespirační kapacity u cyklistů kategorie masters. Tyto hodnoty srovnává s hodnotami běžné populace běžně neprovozující sportovní pohybovou aktivitu. Usiluje o přesnější zhodnocení a popsání toho, nakolik pravidelná sportovní pohybová aktivita ovlivňuje kardiorespirační kapacitu a jak se projevuje v procesu stárnutí u pravidleně sportující populace a pravidelně nesportující populace. Jsou uvedeny hodnoty VO2max, VO2max/kg, W170, W170/kg, Wmax, Wmax/kg pro obě populace a popsány zjištěné rozdíly.
Abstract in different language: The thesis explores the selected values of the cardio-respiratory capacity related to the MASTERS cycling category. These values are compared with normative values of ordinary population. The aim is to bring out more accurate data which describe the dependence the cardio-respiratory capacity on the regularc athletic activity and on the aging process. The VO2max, VO2max/kg, W170, W170/kg, Wmax, Wmax/kg average values for both categories are presented and differences are defined in there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Svoboda pdf.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
SVOBODA VP.pdfPosudek vedoucího práce192,83 kBAdobe PDFView/Open
SVOBODA OP.pdfPosudek oponenta práce172,2 kBAdobe PDFView/Open
SVOBODA.pdfPrůběh obhajoby práce64,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.