Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková, Petra
dc.contributor.authorVáclavíková, Bohumila
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenka
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:34:38Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:34:38Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13367
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na hodnocení ekonomické situace společnosti SYSTHERM s.r.o. na základě bilančních pravidel a vybraných metod finanční analýzy. První kapitola obsahuje základní informace o společnosti. Druhá kapitola se zabývá bilančními pravidly financování. Třetí kapitola je věnovaná finanční analýze, konkrétně horizontální a vertikální analýze, analýze pracovního kapitálu a poměrových ukazatelů. Teoretická východiska se prolínají s praktickou částí, která vycházela z informací z účetních výkazů podniku za rok 2008-2012. V závěrečné části je zhodnocena ekonomická situace podniku spolu s návrhy na zlepšení.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbilanční pravidlacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectelementární metody finanční analýzycs
dc.subjectfinanční poměrové ukazatelecs
dc.titlePosouzení výkonnosti podniku na základě bilančních pravidelcs
dc.title.alternativeAssessment of the efficiency of the company based on the balance rulesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the assessment of the economic situation of SYSTHERM s.r.o. on the basis of the balance rules and selected methods of financial analysis. The first chapter contains basic information about the company. The second chapter deals with the balance rules. The third chapter focuses on financial analysis, concretely horizontal and vertical analysis, working capital analysis and financial ratios. Theoretical basis is connected with the practical part, which was based on the information from the financial statements of the company for the year 2008-2012. The final chapter is devoted to the evaluation of the economic situation along with proposals for improvement.en
dc.subject.translatedbalance rulesen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedelementary methods of financial analysisen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclavikova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_vaclavikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce695,18 kBAdobe PDFView/Open
BP_vaclavikova_OP.pdfPosudek oponenta práce579,2 kBAdobe PDFView/Open
vaclavikova.PDFPrůběh obhajoby práce692,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.