Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřincová, Milena
dc.contributor.authorVolfíková, Aneta
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenka
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:34:38Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:34:38Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57646
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13369
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace AGROPODNIKU DOMAŽLICE, a.s. na základě použití metod finanční analýzy. Z výsledků této analýzy je pak komplexně zhodnocena finanční situace podniku a jsou navržena opatření ke zlepšení. Práce obsahuje pět kapitol. V úvodu práce je vymezen teoretický základ k problematice finanční analýzy a následně je představen zvolený podnik a jeho hlavní podnikatelská činnost. V další části práce jsou převedeny vybrané metody finanční analýzy do praxe a pomocí nich jsou zjištěny hlavní problémy, které se v podniku vyskytují. Závěrem práce je provedeno shrnutí nejdůležitějších změn, které za sledované období v podniku nastaly. Poslední kapitola navrhuje konkrétní opatření, která by měla zlepšit celkovou ekonomickou situaci podniku.cs
dc.format71 s. (111 851 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeThe evaluation of economic situation of the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the evaluation economic´s situation of AGROPODNIK DOMAŽLICE, a.s. using the methods of financial analysis. From the results of this analysis is evaluated the financial situation of the company and there are suggested procurations for improvement. The thesis contains of five chapters. The introduction is based on theoretical basis for the issue of financial analysis and then is presented a concrete company and its main business activity. In the next chapter are converted the chosen methods of financial analysis into practice and by means of them are found out the major problems that are occured in the company. At the end of the thesis is provided a summary of the most important changes which are over the monitoring period in the company happened. The last chapter suggests concrete measures which should improve the total economic situation.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedhorizontal and vertical analysisen
dc.subject.translatedratio indicatorsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Volfikova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
BP_volfikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce631,52 kBAdobe PDFView/Open
BP_volfikova_OP.pdfPosudek oponenta práce585,81 kBAdobe PDFView/Open
volfikova.PDFPrůběh obhajoby práce708,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.