Title: Analýza faktorů úspěšnosti vybrané společnosti
Other Titles: Analysis of success factors of Dominik Centrum s.r.o.
Authors: Svoboda, Vladimír
Advisor: Říhová, Pavla
Mičudová, Kateřina
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13432
Keywords: mikroprostředí;makroprostředí;SWOT analýza;konkurence
Keywords in different language: internal environment;external environment;SWOT analysis;competition
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na kompletní charakteristiku společnosti Dominik Centrum s.r.o.. Cílem práce je analyzovat vnitřní a vnější prostředí společnosti, najít silné stránky a odhalit slabé stránky společnosti a následně doporučit společnosti určitá zlepšení. Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol: Charakteristika společnosti, Mikroprostředí, Makroprostředí, SWOT analýza, Možnosti dalšího rozvoje společnosti Výstupem práce je analýza konkurence z hlediska nabídky a cen, analýza vyplněných dotazníků a SWOT analýza. V závěru práce jsou uvedena doporučení, která by mohli pomoci společnosti v rozvoji.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on complete characteristics of Dominik Centrum company. Goal of this work is to analyse internal and external environment of the company, to discover its strenghts and weaknesses and reccomend some upgrades. Thesis is divided into five chapters: Characteristics of the company, microenvironment, macroenvironment, SWOT analysis, possibilities of further development. Result of the work is competition analysis based on offer and prices, analysis of public research and SWOT analysis. In the end of the work, reccomendations for company's development are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace _ Vladimir Svoboda.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda V. - V.pdfPosudek vedoucího práce731,33 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda V. - O.PDFPosudek oponenta práce682,22 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce227,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.