Title: Konstrukce objemové sítě uvnitř domény reprezentované povrchovou sítí
Other Titles: Volume Mesh Construction within Surface Mesh Domain
Authors: Chmelík, Tomáš
Advisor: Kohout, Josef
Referee: Varnušková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13514
Keywords: počítačová grafika;Delaunayova triangulace;povrchová síť;objemová síť;kostra;subdivision;čtyřstěn
Keywords in different language: Delaunay triangulation;surface mesh;volume mesh;skeleton;subdivision;tetrahedron
Abstract: Cílem této práce je navrhnout metodu převedení povrchové trojúhelníkové sítě na objemovou čtyřstěnovou síť se stejným objemem. Tato metoda používá znalost kostry pro urychlení a zlepšení kvality sítě.
Abstract in different language: This bachelor's work is concentrated on converting surface mesh into volume mesh of equal volume. Skeleton of surface mesh is used to speeding up the process and improving the quality of output mesh.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
A11B0383P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce761,29 kBAdobe PDFView/Open
A11B0383P-posudek.pdfPosudek oponenta práce340,1 kBAdobe PDFView/Open
A11B0383P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.