Title: Vzdělávání žen v renesančním Španělsku
Other Titles: Education of women in renaissance Spain
Authors: Dvořáková, Nikola
Advisor: Černá, Jana
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13624
Keywords: žena;vzdělávání;renesanční Španělsko;Oliva Sabuco de Nantes y Barrera
Keywords in different language: woman;education;Renaissance Spain;Oliva Sabuco de Nantes y Barrera
Abstract: Tato práce se soustředí na analýzu vzdělávání žen a jejich intelektuální schopnosti v renesanci, zvláště ve španělském prostředí. Pozornost je také věnována vnímání ženy ve společnosti. Další část je zaměřena na konkrétní španělskou renesanční intelektuálku a interpretaci jejího díla.
Abstract in different language: This work is focused on the analysis of women's education and intellect in the Renaissance, especially in Spain. The attention is also paid to perception of woman in society. The other part of this work is focused to specific Spain intellectual woman and interpretation of her work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikola Dvorakova - bakalarska prace.pdfPlný text práce798,34 kBAdobe PDFView/Open
dvorakovaN_cerna.pdfPosudek vedoucího práce175,68 kBAdobe PDFView/Open
dvorakovaN_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce167,73 kBAdobe PDFView/Open
O_dvorakovaN.pdfPrůběh obhajoby práce66,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.