Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorForejtová, Monika
dc.contributor.authorSvoboda, Michal
dc.contributor.refereeKřivka, Tomáš
dc.date.accepted2014-05-15
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:46Z
dc.date.available2013-02-27cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier55344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13719
dc.description.abstractDiplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU se v první kapitole zaměřuje na principy rovnosti a zákazu diskriminace, jejich význam a jednotlivé typy. Další kapitola pojednává o zdrojích Evropského antidiskriminačního práva a dále o jednotlivých diskriminačních kritériích, která jsou doplněna judikaturou Soudního Dvora Evropské Unie. Následující kapitola je věnována vnitrostátní antidiskriminační právní úpravě v České republice. Poslední část práce je zaměřena na možnosti ochrany před diskriminací z pohledu obyvatele České republiky.cs
dc.format68 s. (109 974 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.subjectzákaz diskriminacecs
dc.subjectrovnostcs
dc.subjectjudikatura SDEUcs
dc.subjectveřejný ochránce právcs
dc.subjectprimární právocs
dc.subjectsekundární právocs
dc.subjectmediacecs
dc.subjectAntidiskriminační zákoncs
dc.titleZákaz diskriminace v právu EUcs
dc.title.alternativeProhibition of discrimination in EU lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního a evropského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis called Prohibition of discimination in EU law in the first chapter focuses on the basic concepts of equality and the prohibition of discrimination, its' meaning and particular kinds of disctimination and equality. The next chapter deals with sources of the anti-discrimination law of the EU and also with various discriminatory conduct which are illustrated by case-law of the Court of Justice of the EU. Following chapter is about national anti-discrimination legislation of the Czech Republic. The last part is focused on the possibilities of protection against discrimination from the perspective of the inhabitants of the Czech Republicen
dc.subject.translateddiscriminationen
dc.subject.translatedprohibition of discriminationen
dc.subject.translatedequalityen
dc.subject.translatedcase-law of the Court of justice of the EUen
dc.subject.translatedombudsmanen
dc.subject.translatedprimary lawen
dc.subject.translatedsecondery lawen
dc.subject.translatedmediationen
dc.subject.translatedAntidiscrimination acten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Svoboda Michal.pdfPlný text práce570,94 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda FO.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda KR.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce435,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.