Title: Walt Whitman a odkaz jeho díla Stébla trávy v tvorbě Allena Ginsberga a Jacka Kerouaca
Other Titles: The Poetry of Reconciliation
Authors: Valentová, Drahuše
Advisor: Vice, William Bradley
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14430
Keywords: Walt Whitman;Stébla trávy;Píseň o mně;občanská válka;demokracie
Keywords in different language: Walt Whitman;Leaves of grass;Song of myself;civil war;democracy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o jednom z největších básníků Ameriky, Waltu Whitmanovi. Walt Whitman žil v devatenáctém století a svým dílem Stébla trávy šokoval kritiky i čtenáře. Autor píšící volným veršem zahrnul témata jako sexualita, demokracie nebo individualismus. V první části této práce je zahrnut Whitmanův život a počátky jeho kariéry jako autora. Druhá část se věnuje tématům, která jsou v díle Stébla trávy patrná. Jako poslední následuje shrnutí celé práce.
Abstract in different language: This undergraduate thesis deals with the one of the greatest poets of America, Walt Whitman. Whitman lived in the nineteenth century and shocked critics and readers with his masterpiece Leaves of Grass. Whitman wrote in the free verse and in his poetry included themes such as sexuality, democracy or individualism. The first part of the thesis includes Whitman´s life and his beginnings as an author. The second part deals with the themes which are found in the work Leaves of Grass. In the conclusion is recapitulation of the whole thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drahuse Valentova.pdfPlný text práce193,74 kBAdobe PDFView/Open
Valentova V.pdfPosudek vedoucího práce893,6 kBAdobe PDFView/Open
Valentova O.pdfPosudek oponenta práce880,33 kBAdobe PDFView/Open
Valentova P.pdfPrůběh obhajoby práce318,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.