Title: Život a dílo historika a pedagoga Zdeňka Macka
Other Titles: The Life and Work of the Historian and Teacher Zdenek Macek
Authors: Haken, Petr
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14458
Keywords: Zdeněk Macek;historik;pedagog;Plzeň;Hradec Králové
Keywords in different language: Zdeněk Macek;historian;teacher;Pilsen;Hradec Králové
Abstract: Zdeněk Macek publikoval velké množství článku, týkajících se událostí první poloviny 20. století. Jako zdroj informací používal dobový tisk. Stal se průkopníkem v používání dobového tisku jako zdroje informací. Kromě mnoha článků ve sbornících je Zdeněk Macek autorem několika skript a středoškolských učebnic. Předkládaná diplomová práce přináší zpracování odkazu této významné osobnosti plzeňského a hradeckého vysokého školství a vznikla z důvodu, aby tato osobnost neupadla v zapomnění.
Abstract in different language: Zdeněk Macek published many articles concerning the events of the first half of the twentieth century. As a source of information, he used newspapers from the given historical time period. He became a pioneer of using this method as a source of information. Aside from many articles in compilations Zdeněk Macek is also the author of several university and high school textbooks. The presented thesis brings an analysis of the legacy of this significant personality of the Pilsen and Hradec Králové university realm and was created for the purpose of remembering such an outstanding figure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dipPETRHAKEN.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Haken V.pdfPosudek vedoucího práce478,12 kBAdobe PDFView/Open
Haken O.pdfPosudek oponenta práce475,31 kBAdobe PDFView/Open
Haken P.pdfPrůběh obhajoby práce178,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.