Title: Analýza procesu návrhu fotovoltaického systému
Other Titles: Design Process Analysis of a Solar Photovoltaic System
Authors: Kajlová, Martina
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14937
Keywords: fotovoltaika;fotovoltaický panel;fotovoltaická elektrárna;výkon;sluneční svit;výstavba;proces;cash flow
Keywords in different language: photovoltaic;photovoltaic panel;photovoltaic plant;sunshine;performance;construction;process;cash flow
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou procesu návrhu fotovoltaické elektrárny. První část je věnovaná FV technologii a popisu jednotlivých částí FVE. Druhá část obsahuje nástroje a metody pro modelování a optimalizaci procesů, včetně podrobnějšího popisu modelovacího softwaru ARIS. Tento software používám v praktické části mé práce, pro modelování návrhu a provozu fotovoltaického systému. Poslední část diplomové práce obsahuje jednotlivé procesy výstavby fotovoltaické elektrárny pomocí EPC diagramů a její ekonomickou bilanci.
Abstract in different language: This dissertation thesis deals with the analysis of the design of photovoltaic plant. The first part is about photovoltaic technology and description of each parts of PVP. The second part is contained of tools and methods for modeling and processes optimization, closer view to modeling software ARIS. This software is used in practical part of my work for modeling of design and operation of PV system. The last part of the thesis includes the particular processes of construction of photovoltaic plant, EPC diagrams and her economic balance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Kajlova.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
058720_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,73 kBAdobe PDFView/Open
058720_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,79 kBAdobe PDFView/Open
058720_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.