Title: Hudební život Berounska se zaměřením k činnosti Zdického smíšeného sboru
Other Titles: Musical life of the region of Beroun focused on the activites of Mixed choir of Zdice
Authors: Holubová, Helena
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14973
Keywords: hudba;hudební osobnosti;hudební soubory;hudební škola;zpěv;sbormistr;lidové písně;zpěvácké spolky;Slavoš;Zdický smíšený sbor
Keywords in different language: music;musical personality;music files;music school;singing;choirmaster;folk songs;singing societies;Slavoš;Zdický mixed choir
Abstract: Obsahem Bakalářské práce "Hudební život Berounska se zaměřením na činnost Zdického smíšeného sboru" je popis hudebního života berounského kraje od jeho počátku po současnost. Hlavním cílem práce je shromáždit a utřídit informace o vývoji hudebního života s ohledem na hudební školství, hudební soubory, zpěvácké spolky a osobnosti berounského kraje. Dílčím cílem je zpracovat co nejvíce informací o vzniku, vývoji a činnosti Zdického smíšeného sboru.
Abstract in different language: The bachelor work "Musical life in Beroun District, focusing on activities Zdický mixed choir" include a description of the musical life of Beroun district from its beginning to the present. The main aim is to collect and organize information about the development of musical life with regard to music education, music organizations, singing groups and personalities of beroun district. The operational aim is to process as much information about the formation, development and operations of the Mixed Choir of Zdice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2014 Holubova Helena.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce578,65 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce616,04 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce147,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.