Title: Hudba v reklamě a obchodním prostředí, aneb jak nás skrze hudbu ovlivňují média
Other Titles: Music in advertisement and bussines. How us influence media through the music
Authors: Pistorius, Ondřej
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14988
Keywords: hudba;reklama;emoce;psychologie hudby
Keywords in different language: music;advertisement;emotion;psychology of music
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je zkoumání hudby jako nástroje v reklamě. Jde o zachycení účelného využití hudby, kdy umělecký potenciál hudby ustupuje do pozadí. Úvod je věnován historii hudby v reklamě a působení hudby na emoce. Dále se zde definují základní kritéria úspěšné hudební složky v reklamě, jakými jsou zapamatovatelnost, cílová skupina, důvěryhodnost nebo nasměrování zákazníka k produktu. A možnosti ovlivnění zákazníka hudbou přímo v kamenných obchodech. Na konci teoretické části jsou příklady z praxe. Praktická část se týká měření hlasitosti televizní reklamy. A Vyhodnocení dotazníkového šetření, které přispělo k vypracování teoretické části. Hledal jsem souvislosti mezi hudební složkou v reklamním sdělení a obchodním prostředí.
Abstract in different language: This bacalary is about music in advertisement. It exploring the relationship between human being and music in advertisement. It is about potential effects that music can have upon us. It contains two main parts. The first part is devoted to the theoretical basis that defines the essential concepts about the topic and creates the theoretical basis for the second practical part. First section is about music history in advertisement. Second section is about emotions, which is consequential for using music in advertisement. Third section is about criterions, which is important for a music in advertisement. That are: focus groups, keeping in mind and credibility. The end of the first section is about using music in professions. Second part is measuring sound volume in television advertisement and analyze of answer sheet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pistorius Hudba v reklame a obchodnim prostredi.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Pistorius_hodnoceni_BP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce465,2 kBAdobe PDFView/Open
Pistorius_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce492,2 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_Pistorius.pdfPrůběh obhajoby práce143,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.